กระบวนการรีแบรนด์ Twitter ไปสู่ X ของ Elon Musk ยังคงดำเนินต่อไป โดยล่าสุดเขาโพสต์ข้อความถึงแนวทางการใช้งานว่า เร็ว ๆ นี้ แพลตฟอร์มจะมีเฉพาะ Dark Mode ให้ใช้งาน เพราะมันดีกว่า

กระบวนการรีแบรนด์ Twitter ไปสู่ X ของ Elon Musk ยังคงดำเนินต่อไป โดยล่าสุดเขาโพสต์ข้อความถึงแนวทางการใช้งานว่า เร็ว ๆ นี้ แพลตฟอร์มจะมีเฉพาะ Dark Mode ให้ใช้งาน เพราะมันดีกว่า ปัจจุบัน Twitter ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้โหมดปกติพื้นสีขาว หรือ Dim พื้นหลังสีน้ำเงินเข้ม หรือ Lights Out พื้นหลังสีดำ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานต่างกรณีกันไป โพสต์ข้อความดังกล่าวของ Musk มีผู้แสดงความเห็นแย้งหลายคนว่าการมีเฉพาะ Dark Mode จะมีปัญหาการใช้งานมากในที่แจ้ง เป็นต้น ที่มา: The Verge