อุทัย พิมพ์ใจชน ลั่นประธานสภาฯ ไม่เกี่ยวอายุ เชื่อมือคุณภาพ ส.ส.รุ่นใหม่

นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยเมื่อวันพฤหัสบดี (23 พ.ค.) ว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในอดีต ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนของรัฐบาล เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ขับเคลื่อนและหลายอย่างต้องผ่านสภาฯ เพื่อควบคุมการผลักดันกฎหมายของรัฐบาล อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อไปว่า โดยจรรยาบรรณและรัฐธรรมนูญกำหนดว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องวางตัวเป็นกลาง แต่ในทางปฏิบัติต้องเป็นคนของรัฐบาล ส่วนตัวมองว่าผู้ที่ทำหน้าที่บนบัลลังก์ควรจะเหมือนคอนดักเตอร์ การควบคุมอยู่ที่ไม้ในมือ หากผู้ฟังฟังจนจบได้ดีก็ประทับใจ ประธานสภาฯ ก็เช่นกัน หากควบคุมสมาชิกให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมกันนี้ ควรมีความเป็นอิสระขาดจากพรรคการเมือง และโดยมารยาทจะไม่ไปเข้าร่วมประชุมกับพรรค  เมื่อถามว่าการควบคุมการประชุมสภาฯ ต้องใช้ประสบการณ์หรือไม่ ส่วนตัวมองว่า สมัยที่ตนทำหน้าที่ ก็เป็น ส.ส. ได้ 2 ปี ก็มาทำหน้าที่เป็น นับว่าตนก็เป็นผู้แทนใหม่เช่นกัน ส่วนจะต้องแม่นข้อบังคับการประชุมด้วยหรือไม่นั้น เห็นว่า ไม่มีความจำเป็น เพราะคุณภาพของ ส.ส. สมัยนี้ ไม่ได้ขี่ควายเข้าสภาฯ แล้ว เป็นผู้มีการศึกษา แค่ข้อบังคับการประชุมไม่เกิน 100 หน้า เชื่อว่า สมาชิกก็สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้  ส่วนพรรคจะเลือกใครมาทำหน้าที่ก็ย่อมเลือกคนที่เคยอยู่ในสภาฯ อยู่แล้ว ผ่านตาในเรื่องของการประชุม และปัญหาระหว่างการประชุม สำคัญอยู่ที่ใจต้องวางตนเป็นผู้ใหญ่ สำหรับตำแหน่งทางการเมืองถือเป็นตำแหน่งใหญ่ คนที่อยากเป็นใหญ่หรือเป็นใหญ่แล้วก็ต้องใหญ่ให้เป็น … Read more