สวนดุสิตโพล คนกังวลจัดตั้งรัฐบาล-โหวตนายกฯ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

สวนดุสิตโพลคนกังวลตั้งรัฐบาลโหวตนายกฝน ห่วงพรรคร่วมเล่นเกม มองไม่ราบรื่น  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีคนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566พบว่า จากการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชน ร้อยละ 72.63 สนใจติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 21.30 ระบุ ติดตามเท่าเดิม ร้อยละ 6.07 ระบุ ติดตามน้อยลง ณ วันนี้ ประชาชน ร้อยละ 52.14 รู้สึกเครียดกับเรื่องปากท้อง/ค่าใช้จ่ายมากที่สุด รองลงมาคือ ร้อยละ51.90 ระบุว่า การจัดตั้งรัฐบาล ร้อยละ 48.31 ระบุว่า ค่าน้ำมัน/ค่าไฟ ทั้งนี้เมื่อมีความรู้สึกเครียด ประชาชนร้อยละ 46.38 จะแก้ปัญหาด้วยการคุยกับเพื่อน คนรัก คนที่ไว้ใจได้ รองลงมาร้อยละ 42.88 ระบุว่า พักผ่อนให้มากขึ้น … Read more