DigitalOcean ประกาศซื้อกิจการ Paperspace ผู้ให้บริการคลาวด์โครงสร้างพื้นฐาน IaaS เน้นรองรับแอพพลิเคชันที่ต้องการสเกลการใช้งานจีพียูโดยเฉพาะ ซึ่ง DigitalOcean มองว่าดีลนี้จะนำมาเสริมกับบริการคลาวด์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อรองรับการใช้งานด้าน AI และ Machine Learning มากขึ้น

DigitalOcean ประกาศซื้อกิจการ Paperspace ผู้ให้บริการคลาวด์โครงสร้างพื้นฐาน IaaS เน้นรองรับแอพพลิเคชันที่ต้องการสเกลการใช้งานจีพียูโดยเฉพาะ ซึ่ง DigitalOcean มองว่าดีลนี้จะนำมาเสริมกับบริการคลาวด์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อรองรับการใช้งานด้าน AI และ Machine Learning มากขึ้น มูลค่าของดีลนี้อยู่ที่ 111 ล้านดอลลาร์ โดย DigitalOcean จะจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด คาดว่าดีลจะแล้วเสร็จได้ภายในปีการเงิน 2023 Yancey Spruill ซีอีโอ DigitalOcean พูดถึงดีลนี้ว่าจะช่วยให้ลูกค้าทั้งองค์กรขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ รวมไปถึงสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงพลังการใช้งาน AI และ Machine Learning บนคลาวด์ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับแต่ละรูปแบบงานและแอพพลิเคชัน ให้ลูกค้าโฟกัสที่งานพัฒนาแอพพลิเคชัน และลดความยุ่งยากในส่วน Infrastructure ที่มา: DigitalOcean

MLCommons หน่วยงานกลางสำหรับการจัดอันดับประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ในงานด้าน machine learning ประกาศผล MLPerf Training 3.0 แสดงประสิทธิภาพของการฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ มีผู้ส่งระบบเข้าร่วม 250 ระบบ จากผู้ผลิตหรือคลาวด์รวม 16 ราย ภาพรวมแล้วระบบต่างๆ เร็วขึ้นกว่าการทดสอบรอบก่อนหน้านี้ 1.54 เท่าตัว ความพิเศษของรอบนี้คือมีการทดสอบฝึก GPT-3 เข้ามาด้วย เพื่อดูประสิทธิภาพของการฝึก LLM และรอบนี้มีเฉพาะ NVIDIA และ Intel เท่านั้นที่ส่งผลเข้ามา

MLCommons หน่วยงานกลางสำหรับการจัดอันดับประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ในงานด้าน machine learning ประกาศผล MLPerf Training 3.0 แสดงประสิทธิภาพของการฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ มีผู้ส่งระบบเข้าร่วม 250 ระบบ จากผู้ผลิตหรือคลาวด์รวม 16 ราย ภาพรวมแล้วระบบต่างๆ เร็วขึ้นกว่าการทดสอบรอบก่อนหน้านี้ 1.54 เท่าตัว ความพิเศษของรอบนี้คือมีการทดสอบฝึก GPT-3 เข้ามาด้วย เพื่อดูประสิทธิภาพของการฝึก LLM และรอบนี้มีเฉพาะ NVIDIA และ Intel เท่านั้นที่ส่งผลเข้ามา ผลทดสอบอันดับหนึ่งในหมวด LLM เป็นของ NVIDIA และ CoreWeave ที่ทดสอบด้วยระบบที่ใช้ Xeon Platinum 8462Y+ จำนวน 896 ตัว ร่วมกับ NVIDIA H100-SXM5-80GB อีก 3,584 ใบ ใช้ซอฟต์แวร์ NVIDIA NeMo Megatron Release 23.04 สามารถทำเวลาการฝึก … Read more

DeepLearning.AI แพลตฟอร์มเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ที่ก่อตั้งโดย Andrew Ng หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการ Deep Learning เพิ่มวิชาเรียนด้าน generative AI อีก 3 วิชา ได้แก่

DeepLearning.AI แพลตฟอร์มเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ที่ก่อตั้งโดย Andrew Ng หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการ Deep Learning เพิ่มวิชาเรียนด้าน generative AI อีก 3 วิชา ได้แก่ LangChain for LLM Application Development: สร้างแอปพลิเคชั่นผ่าน LangChain เพื่อสร้างแอปที่ซับซ้อนขึ้น Building Systems with the ChatGPT API: การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย API ของ OpenAI โดยการแยกงานออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น How Diffusion Models Work: เรียนสร้างโมเดลสร้างภาพ ทุกวิชาเป็นวิชาระดับสั้นมาก ใช้เวลาเพียง 1-1.5 ชั่วโมงเท่านั้น และทาง DeepLearning.AI ระบุว่าจะเปิดให้เรียนฟรีจำกัดเวลาช่วงนี้เท่านั้น ที่มา – Facebook: Andrew Ng