NodeJS ออกเวอร์ชั่น 20.6 ความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือออปชั่น –env-file ที่รองรับการโหลดค่าตัวแปร environment จาก NodeJS ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องลงโมดูลใดเพิ่มอีก

NodeJS ออกเวอร์ชั่น 20.6 ความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือออปชั่น –env-file ที่รองรับการโหลดค่าตัวแปร environment จาก NodeJS ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องลงโมดูลใดเพิ่มอีก ปกติแล้ว ตัวแปรภายใต้ process.env นั้นจะรับจาก environment variable ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าใน shell ที่รัน node อยู่ หากต้องการอ่านค่าจากไฟล์แทนต้องใช้โมดูลเพิ่มเติม และนอกเหนือจากการตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชั่น เช่น รหัสผ่านฐานข้อมูล หรือ URL ของบริการภายนอกต่างๆ ผู้ใช้ยังสามารถใช้คอนฟิกตัว NodeJS เองผ่านตัวแปร NODE_OPTIONS ได้ด้วย ก่อนหน้านี้นักพัฒนาที่ต้องการใช้ไฟล์ env มักใช้โมดูล dotenv ที่ได้รับความนิยมสูง มีการดาวน์โหลดถึงสัปดาห์ละ 34 ล้านครั้ง ฟีเจอร์อื่นๆ เช่น รองรับการโหลดโมดูลก่อนแอปพลิเคชั่น เพื่อสร้าง hook ล่วงหน้า ปรับปรุงระบบส่วนขยาย C++ และอัพเดต v8 ที่มา – NodeJS

Bun รันไทม์จาวาสคริปต์ออกเวอร์ชั่น 0.7 โดยตัว Bun นั้นมีทั้ง runtime, bundler, transpiler, และ package manager โดยชูจุดแข็งที่ประสิทธิภาพดีกว่า NodeJS มาก ในเวอร์ชั่นล่าสุดก็หันมาปรับปรุงการทำงานร่วมกับโค้ด NodeJS เดิมพร้อมกับเพิ่มโหมดประหยัดแรม

Bun รันไทม์จาวาสคริปต์ออกเวอร์ชั่น 0.7 โดยตัว Bun นั้นมีทั้ง runtime, bundler, transpiler, และ package manager โดยชูจุดแข็งที่ประสิทธิภาพดีกว่า NodeJS มาก ในเวอร์ชั่นล่าสุดก็หันมาปรับปรุงการทำงานร่วมกับโค้ด NodeJS เดิมพร้อมกับเพิ่มโหมดประหยัดแรม เนื่องจาก API ของ Bun ยังไม่เท่ากับ NodeJS ทำให้ไม่สามารถรันเฟรมเวิร์คยอดนิยมหลายตัวบน Bun ในเวอร์ชั่นนี้ก็รองรับ Vite เพิ่มเข้ามาในระดับทดลอง สำหรับ API ที่เพิ่มเข้ามา เช่น Worker สำหรับการรันโค้ดแยกออกจาก main thread เพื่อเตรียมรองรับ API worker_threads ของ NodeJS, หรือ AsyncLocalStorage ที่เป็น API จำเป็นสำหรับ NextJS แม้ว่าจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพ แต่ในเวอร์ชั่นนี้ Bun ก็เพิ่มออปชั่น –smol เพื่อลดขนาด heap … Read more