หุ้น PROUD ร่วงแรงเกือบ 6% หลัง NOBLE เฉือนขายหุ้นออก 1.5% ยังเหลือถือหุ้น 4.37%

ก.ล.ต. รายงาน บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ตัดขายหุ้นของ บมจ.พราว เรียล เอสเตท ออกมาจำนวน 1.50% ส่งให้ภายหลังรายการดังกล่าวจะเหลือสัดส่วนการถือหุ้น 4.37%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ได้รับแบบรายงานการได้มา / จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) รายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.พราว เรียล เอสเตท หรือ PROUD โดย บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ NOBLE ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.50% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ     ข่าวที่เกี่ยวข้อง:      ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ.พราว เรียล เอสเตท 10 อันดับแรก … Read more