TCAS67 สมัครรอบ 3 แอดมิชชัน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย


วันนี้ (13 พฤศจิกายน) ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศนโยบาย ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนว่า การสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลาง ประจำปี 2567 (TCAS67) ในรอบแอดมิชชันนั้น 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะนำงบประมาณมาอุดหนุนการสมัครสอบ TCAS67 ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2567 

 

ขณะเดียวกัน นักเรียนยังสามารถสมัครเลือกคณะ 1-10 อันดับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระได้สูงสุดคนละ 900 บาท 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

อ้างอิง: 

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (13 พฤศจิกายน 2566) 

Economic Forum 2023


Leave a Comment