Texualize บริษัทผู้สร้างโครงการ Texual สำหรับสร้างหน้าจอโปรแกรมเบอร์เทอร์มินัล ออกโครงการเสริมในชื่อ Tragon สำหรับการแปลงคำสั่งแบบ command-line ให้กลายเป็นโปรแกรมที่มีหน้าจอ TUI โดยอัตโนมัติ


Texualize บริษัทผู้สร้างโครงการ Texual สำหรับสร้างหน้าจอโปรแกรมเบอร์เทอร์มินัล ออกโครงการเสริมในชื่อ Tragon สำหรับการแปลงคำสั่งแบบ command-line ให้กลายเป็นโปรแกรมที่มีหน้าจอ TUI โดยอัตโนมัติ

command-line จำนวนมากมีออปชั่นเยอะจนจำทั้งหมดได้ยาก แม้จะเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานประจำก็มักจะใช้งานแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานออปชั่นที่เหมาะสมกับงานได้เสมอไป

หลังโครงการนี้เปิดตัวเพียงวันเดียว นักพัฒนาของโครงการ sqlite-utils ก็เพิ่มหน้าจอ TUI ที่สร้างจาก Tragon เข้าไปยังโครงการเรียบร้อยแล้ว ในเวอร์ชั่น 3.32

ที่มา – GitHub: Texualize/tragon

No Description

Leave a Comment