TSMC ประกาศตั้งบริษัทลูกในยุโรปชื่อ European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) ร่วมกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จากยุโรปอีก 3 รายคือ Bosch, Infineon, NXP (TSMC ถือหุ้น 70% ส่วนอีก 3 รายถือรายละ 10%) โรงงานจะตั้งอยู่ที่เมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี


TSMC ประกาศตั้งบริษัทลูกในยุโรปชื่อ European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) ร่วมกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จากยุโรปอีก 3 รายคือ Bosch, Infineon, NXP (TSMC ถือหุ้น 70% ส่วนอีก 3 รายถือรายละ 10%) โรงงานจะตั้งอยู่ที่เมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี

โรงงานแห่งนี้จะผลิตชิปจากแผ่นเวเฟอร์ขนาด 300mm โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ 28/22nm และ 16/12nm เน้นฐานลูกค้ากลุ่มยานยนต์และภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้างจะเริ่มช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และเดินสายการผลิตได้จริงช่วงปลายปี 2027

ที่มา – TSMC, AnandTech

Leave a Comment