Valve ประกาศแบนบัญชีผู้เล่น Dota 2 ล็อตใหญ่ 90,000 บัญชี โดยเป็นบัญชีที่เรียกว่า smurf หรือบัญชีสำรองของผู้เล่นที่มีทักษะสูง บัญชีหลักมีค่า MMR (Matchmaking Rating) สูง แต่อยากเล่นกับผู้เล่นที่ฝีมือต่ำกว่า เพื่อหาประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ชนะเอาสะใจ หรือเหยียดยามผู้เล่นอีกฝ่าย จนเกิดปัญหา toxic ต่อชุมชนผู้เล่นในภาพรวม


Valve ประกาศแบนบัญชีผู้เล่น Dota 2 ล็อตใหญ่ 90,000 บัญชี โดยเป็นบัญชีที่เรียกว่า smurf หรือบัญชีสำรองของผู้เล่นที่มีทักษะสูง บัญชีหลักมีค่า MMR (Matchmaking Rating) สูง แต่อยากเล่นกับผู้เล่นที่ฝีมือต่ำกว่า เพื่อหาประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ชนะเอาสะใจ หรือเหยียดยามผู้เล่นอีกฝ่าย จนเกิดปัญหา toxic ต่อชุมชนผู้เล่นในภาพรวม

Valve ไม่ได้เปิดเผยว่าตามรอยบัญชี smurf เหล่านี้ได้อย่างไร แต่บอกว่าตรวจเจอบัญชีหลักด้วย และบัญชีหลักอาจโดนลงโทษบางอย่าง ตั้งแต่ปรับคะแนนความประพฤติไปจนถึงแบนถาวร

เมื่อต้นปีนี้ Valve แบนบัญชีผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมโกงไปล็อตใหญ่ 40,000 บัญชี

ที่มา – Valve

No Description

Leave a Comment