Windows Central รายงานว่า Microsoft Paint กำลังเพิ่มฟีเจอร์ AI ให้กับแอปเกี่ยวกับภาพบน Windows 11 ซึ่งใช้โมเดลของ DALL E แบบเดียวกับที่เอาใช้กับ Bing Image Creator


Windows Central รายงานว่า Microsoft Paint กำลังเพิ่มฟีเจอร์ AI ให้กับแอปเกี่ยวกับภาพบน Windows 11 ซึ่งใช้โมเดลของ DALL E แบบเดียวกับที่เอาใช้กับ Bing Image Creator

ของตัวตัวแรกคือ Text-to-image บน Microsoft Paint โดยจะมีปุ่ม Magic Paint จะขึ้นช่องด้านข้างให้ใส่คำสั่งที่ต้องการให้ AI สร้าง ซึ่งระบบจะทำการเลือกภาพที่ตรงกับคำอธิบายมาให้ผู้ใช้เลือก และเราสามารถกดสร้างได้และนำมาปรับแต่งบนหน้าแคนวาสได้

นอกจากนี้ Microsoft อาจจะเพิ่ม AI แบบเดียวกันเข้าไปในแอป Photos ที่จะนำ AI มาช่วยแยกแยะวัตถุหรือคนในภาพสำหรับการ Copy, Paste และ Shipping Tool ที่จะเพิ่มเทคโนโลยี OCR มาใช้ ช่วยให้เราสามารถคัดลอก Text ที่ได้จากบนภาพและภาพหน้าจอนำไปใช้งานต่อได้

No Description

No Description

ที่มา: Windows Central

Leave a Comment